top of page
  • Dursun Kovan

GTM İle Sıfırdan Gelişmiş E-Ticaret Kurulumu Nasıl Yapılır?İçindekilerGoogle Etiket Yöneticisi, Google Analytics'e verilerin gönderildiği sayfaların kaynak kodlarına müdahale etmeden etiketlerin uygulanmasına izin veren bir hizmettir.

Yukarıdaki yazılarda, internetin her yerinde bulunan özellikler, çalışma ilkeleri ve GTM analitiği ile ilişkisi hakkında birçok tanıtım bulunmaktadır. GTM'nin birçok avantajı olmakla birlikte hiçbir e-ticaret sitesinin geride kalmaması gereken bir sistem sunmaktadır.


Gelişmiş e-ticaret kullanmanın önemini bu yazıda anlatmak gereksiz. Bu konu çok geniş ve önemli olduğu için başka bir blog yazısının konusu olacak. Bu yazıda, GTM hizmetinin sağladığı işlevselliği kullanarak gelişmiş bir e-Ticaret kurulumunun nasıl yapılacağına odaklanacağız.


GA4 Etkinlikleri İle Analizleri Detaylandırın

Google Analytics4, dijital pazarlama stratejinizi geliştirmek ve kullanıcı davranışını daha iyi anlamak için mükemmel bir araçtır. Bu analiz platformu, etkinlik ölçümüne odaklanır ve web sitenizin veya mobil uygulamanızın performansını iyileştirmenize yardımcı olabilir.Gelişmiş e-Ticaret ayarları, etiketler veya GTM'ye eklenen etiketlerle sınırlı değildir.Öncelikle sayfanıza veri katmanı çerçevesini yüklemeniz ve ardından Analytics'te gelişmiş e-Ticaret ayarlarını yapılandırmanız gerekir.


Daha sonra GTM ve data kullanılarak sitenin veri katmanı yapısına eklemek için gerekli kod ve etiketlerin çıkartılması ve Analytics'e gönderilmesi gerekli ve önemli bir süreçtir. E-ticaret için GTM, web sitesi ve analitik arasında işlevsel bir bağlantı görevi görür.

Yukarıda belirtildiği gibi, GTM'nin görevlerini yerine getirebilmesi için önce veri katmanının kurulumunun tamamlanması gerekir. Bu yapılandırmanın nasıl yapılacağı çok ayrıntılıdır ve kapsamlı belgeler aracılığıyla açıklanabilir. Ancak veri katmanının mimari konfigürasyonundan biraz bahsetmek faydalı olacaktır.Datalayer Yapısı

Belirli eylemler tarafından tetiklenecek olayları oluşturmak için bir web sitesinde yazılan kodlar/kod blokları ve bu olaylara gönderilecek veriler, veri katmanının yapısını oluşturur.

Google, Google Etiket Yöneticisi'nin bunları daha kolay okuyabilmesi ve tanıyabilmesi için standart bir veri katmanı kodlama şeması sağlar.

Herhangi bir sayfa davranışı veya etkinliğiyle kullanmak üzere bu şemaya dayalı bir etkinlik oluşturursanız, bunu okumak ve Analytics'e göndermek için GTM'yi kullanabilirsiniz.


Datalayer yapısı, web sitesindeki herhangi bir tıklama, kaydırma, video oynatma, sayfa oluşturma veya DOM değiştirme olayı ile oluşturulabilir ve kullanılabilir. Ancak en önemli olaylar yazımızın konusu olan gelişmiş e-ticaret ile ilgili olanlardır.


GTM ile gelişmiş bir e-Ticaret oluşturmak için, site verisi katmanıyla bazı temel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi gerekir. Bu faaliyetler şu şekilde sıralanabilir;  • Promo Impression (Promosyon ekranı) > event: EEpromoImp

  • Promo Click (Promosyon Tıklaması) > event: EEpromoClick

  • Product Impression (Ürün listesi) > event: EEprodImp

  • Product Click (Ürün Tıklaması) > event: EEprodClick

  • Product Detail (Ürün Detayı) > event: EEprodDetail

  • Add To Cart (Sepete Ekleme) > event: EEaddToCart

  • Remove From Cart (Sepetten Ürün Çıkarma) > event: EEremoveFromCart

  • Checkout Steps (Ödeme Adımları) > event: EEcheckout

  • Transaction (Dönüşüm) > event: EEtransaction


Olayları tanımlayan veri katmanının yapısına göre açıklayıcı ve kısa isimler hazırlamalı, bu olaylar GTM'de okunmalı ve gerekli etiketleri eklenmelidir.


GTM İle Gelişmiş E-Ticaret (GA4) Kurulumu


Web sitesinde veri katmanı yapısı oluşturulduktan sonra, yukarıdaki etkinliklerin her biri için etiketler oluşturulmalı ve bu etiketlerin çalışması için tetikleyiciler oluşturulmalıdır. Bu süreçte, tetiklenen olaylar ve etiketler, sayfayı ziyaret eden kullanıcı dönüşüm gerçekleştirene kadar adım adım ele alınmaz. Bu süreç, Dönüşüm > E-Ticaret kategorisi altındaki "Ödeme Davranışı" ve "Alışveriş davranışı" raporları dahil olmak üzere kullanıcıların e-ticaret davranışını inceler.Promo Impression


Bu, "EEpromoImp" kampanya takipçisi tarafından sağlanan ve kullanıcıya web sitesinin herhangi bir sayfasında (genellikle ana sayfada) bir promosyon başlığı veya reklam (resim) gösterildiğinde tetiklenmesi beklenen bir bayraktır. Bir kullanıcı banner reklamı gördüğünde, geliştirilmiş e-ticaret etkinliği Analytics'e gönderilir. Bu, kampanyanızı kaç kullanıcının gördüğünü ve ne kadar etkili olduğunu ölçmek için harikadır.

Analytics ile ilişkili GTM hesabını girerek yeni bir "Tag" oluşturun. Oluşturulan sınıflandırma türü "Google Analytics: GA4" olarak belirtilir. Açılan Tag Settings alanında Event olarak Track Type seçeneğini seçiniz.

"Category" bölümünde "Gelişmiş E-Ticaret" veya daha genel olarak "Enhanced Ecommerce" yazıyor. Her etiketin sınıfı aynı olduğundan ve aynı şekilde yazılması gerektiğinden, "Constant Variable" ve "Enhanced Ecommerce"i önceden tanımlamak yararlı olabilir.


"Action" bölümüne "Promo Impression" yazılır ve tercihlere göre "Label" ve "Value" bölümleri doldurulur. Başlık, "Label" ve "Value" şeklinde yazılmamalıdır..

Non-Interaction Hit” bölümü "True" olarak ayarlanır. Çünkü bu sekme, kullanıcının etkileşime girdiği sekme değildir.

"Google Analytics4 Settings" bölümünde, GTM hesabınızla ilişkili Analytics hesap kimliğini girin. "Analytics Settings" gibi bir değişken olarak önceden belirtilmelidir.


Aşağıdaki yeni seçenekleri açmak için "Enable overriding settings in this tag" kutusunu işaretleyin. “More Settings” menüsü, kutu işaretli olarak açılan yeni bir seçenekte açılır. Aşağıdaki "Ecommerce" seçeneği altında, "Enable Enhanced Ecommerce Features" değerini "True" olarak ayarlayın ve aşağıdaki "Use Data Layer" kutusunu işaretleyin. Bu önemlidir çünkü veri katmanının kullanımı kusursuzdur. Aksi halde GTM'de oluşturulan değişkenler sorun yaratacaktır. Datalayer sözdizimini kullanmak, hangi değişkenlerin üretildiğini belirlemeyi çok kolaylaştıracaktır.

Ardından, değişken için trigger yapısını ayarlayın. Trigger ile Custom Event adı ekleyip trigger ayarlanarak yapılandırılır.

Burada dikkat edilmesi gereken bir husus "Event Name" alanına event adının yazılmasıdır. Datalayer yapısındaki olay adları tamamen aynı olmalıdır, aksi takdirde operatör event adını tanıyamaz ve tag'i tetikleyemez.


Trigger ayarlandıktan sonra "Promo Impression" sekmesi hazırdır. Diğer sekmeler için, yukarıdaki gibi, her adımı detaylandırmayacağım çünkü sekme ayarlarındaki onay kutuları, "Ecommerce" ve "Use Data Layer" seçeneği, "Tag" Türü vb. seçenekler tüm sekmeler için aynıdır.


Promo Click


Bu, kullanıcı gördüğü logoya tıkladığında tetiklenmesi gereken Tag'dir. Datalayer mimarisinde "EEpromoClick" adlı bir olay kullanılarak ölçülecektir.


Kurulumu, "Promo Impression" sekmesini kurmaya benzer. Yalnızca "Label" alanında tıklanan banner özelliklerinin gönderilmesi yararlı ve önemlidir.


Başlık özelliklerini göndermek için, bu özelliklerin önceden değişkenler kullanılarak birer birer ayarlanması gerekir. Datalayer sözdizimi kullanılarak tanımlanan bu değişkenler, GTM'de herhangi bir yerde çağrılabilir ve kullanılabilir. Değişkenleri tanımlamak için önce Değişkenler sekmesine gidin. Daha önce tanımlanan GTM değişkenlerine ek olarak başka bir değişken seçileceği için Yeni Değişken Tanımla butonu ile değişken ayarları penceresi açılacaktır. Değişken tipi "Page Variables" kategorisi altında "Data Layer Variable" olarak belirtilmelidir. Açılan bu ekrandan veri katmanı değişken adı alanına veri katmanı yapısındaki gerekli verileri çizmek için "CSS selector" mantığını kullanabilirsiniz.Tabi bu yapıya göre datalayer önceden kurulması gerekiyor.

Verilen değişkeni adlandırdıktan sonra kaydedin ve etikete döndürün. Etiket yapılandırma ekranının "Label" bölümünde, bu değişkeni çift parantez ({{}}) ile çağırarak ekleyin. Bu örnek yalnızca logo görüntüsünün adıyla çalışır ve datalayerda logonun adı, kimliği ve belirli konumu gibi bilgileri almak için kullanışlıdır.


Bu etiket için "Non-interaction Hit" değeri "False" olarak ayarlanmalıdır, çünkü kullanıcının web sitesiyle etkileşim kurmak için yalnızca bir kez tıklaması yeterlidir. Bu etiket, hemen çıkma oranını etkilemek üzere tasarlandığından "non-interaction" bir etiket değildir.

Tetikleme ayarları önceki etiketle aynıdır. "Event Name" alanına, veri katmanındaki etkinlikle aynı adı girin. Örneğin; "EEpromoClick". Bu, operatöre datalayer yapısında bir "EEpromoImp" olayı göründüğünde etiketi kaldır" komutunun verilmesi anlamına gelir.


Product Impression

Bu, kullanıcı bir kategori sayfasına gidip bir ürünü görüntülediğinde tetiklenmesi gereken etikettir. Bu etiket "EEprodImp" etiketi ile birlikte kullanıldığından, hangi kategorinin en çok dikkat çektiğini, en çok geliri ürettiğini ve ne kadar dönüşüm sağladığını ölçmek mümkündür. Datalaye yapısında, "products" tablosunda listelenen tüm ürünler, ürün göründüğü anda çalışacak şekilde koda eklenmelidir. Eklenen ürünlerin yerini bilmek, kategori sayfalarından erişilen ürünlerin daha derinlemesine analiz edilmesine büyük ölçüde yardımcı olacaktır.


Derecelendirme ayarları "Promo Impression" etiketi ile aynıdır, ayarlarda "Label" bölümünü doldurmanıza gerek yoktur. "Promo Impression" sekmesinde olduğu gibi "Non-interaction Hit" değeri "True" olarak işaretlenmelidir.

Trigger yapılandırması bir önceki tag ile aynıdır ve datalayer yapısındaki "Event Name" kısmına ilgili olayın yazılması gerekir. Örneğin, bu etiket için "EEprodImp".


Product Click


Bu, kullanıcı bir kategori sayfasından bir ürüne tıkladığında etkinleştirilmesi gereken sekmedir. Ürünlerinize yapılan tıklamaları ölçmek önemlidir. Bu etiketle ilgili dikkat edilmesi gereken bir nokta, ürün tıklandığında çalışması ve ürün sayfasını ziyaret ettiğinizde (URL'yi değiştirdiğinizde veya yeni bir sekme açtığınızda) tekrar çalışmaması gerektiğidir. Sadece tıklanarak aktif edilmeli ve bundan sonra aktif edilmemelidir. Tüm gelişmiş e-ticaret etiketleri aynı anda etkinleştirilmelidir, ancak bir ürün sayfasına girerken "Product Click" etiketinin etkinleştirilmesi de yaygın bir hatadır.


İşaret konfigürasyonu, önceki işaretlere benzer. Bu puanın doldurulması ve sonrasındaki "Label" bölümü diğer puanlara göre önemlidir. Analist tarafından belirlenen kimlik numaralarını, adları, pozisyonları, fiyatları ve diğer Analytics verilerini göndermek yararlı olabilir. Bu nedenle, önceden tanımlanmış değişkenlerin (Promo Click tag’inde anlatıldığı gibi) Analytics'te görüntülenmesi için etiket ayarları bölümündeki Etiketler alanında çağrılması gerekir. Ayardaki "Value" alanı, bu etiket için ürün fiyatı olabilir.


Product Detail


Bu, kullanıcı kategori sayfasındaki bir ürünü tıklayıp ürün ayrıntıları sayfasına gittikten sonra "EEprodDetail" olayı tetiklendiğinde tetiklenen tag'dir. Kullanıcı tarafından görüntülenen ürünün seviyesini ölçmek ve analiz etmek için kullanılır. Her e-ticaret sitesinin bir ürün detayları sayfası olmalıdır. Kullanıcılar ürün bilgilerini görüntüleyerek satın almaya karar verdikten sonra sepete ekleme işlemine geçerler.


Etiket ayarlarında, daha önce tag için yaptığınız gibi, "Label" alanına da tıpkı "Product Click" ve "Value" olduğu gibi ürün adı, kimlik numarası, konum numarası gibi değerleri girin. "Product Click" sekmesine ürünün fiyat vb. bilgilerini girebilirsiniz.


"Product Detail" etiketi, kullanıcının sayfa ile etkileşime girmediği sekme olduğu için "Non-interaction Hit" alanı "True" olarak işaretlenir.


Trigger yapısı, diğer tag'ler gibi "Custom Event" biçimindedir ve çalıştırıldığında etiketi tetiklemesi için datalayer yapısında "EEprodDetail" olayı ayarlanmalıdır.Add To Cart


Ürün detay sayfasında veya diğer sayfalarda ve bazı internet sitelerinde kullanıcı alışveriş sepetine ürün eklediğinde tetiklenen "EEddToCart" olayı ile tetiklenen bir etikettir. Satın alma davranışında en önemli adım sayılabilecek sepete ekleme sürecini kontrol etmek için kullanılır. Bir kullanıcının ödeme sayfasına gitmeden önce yaptığı son şey sepete eklemektir, bu, ürün detay sayfasını kaç kullanıcının görüntülediğini ve kaç kişinin ürünü sepete eklediğini analiz etmek için faydalı olacaktır.


Tag kurulumu, "Product Click" sekmesine çok benzer. "Label" alanına, sayfa durumuna göre ürün adı, kimlik numarası, kategori, vergi tutarı gibi eklemek istediğiniz ürün özelliklerini ekleyin. "Value" alanına ürünün fiyatının eklenmesi tavsiye edilir.


Bu, kullanıcının sayfa ile etkileşime girdiği etiket olduğundan, bu etikette "Non-interaction Hit" değeri "False" olarak ayarlanmıştır.


Trigger yapılandırması olarak "Custom Event" türünde bir tag tanımı diğer sinyallerle aynıdır ve "Event Name" alanına "EEaddToCart" yazılır. Bu şekilde, veri katmanında "EEddToCart" olayı meydana geldiğinde, tetikleyici bu kodu tetikler.Remove From Cart

Bu, bir kullanıcı sepetine eklediği bir ürünü kaldırdığında tetiklenen "EEremoveFromCart" etkinliğinde kullanılan etikettir. Alışveriş sepetindeki ürünlerin dışlanma düzeylerinin incelenmesi ve analiz edilmesi gerekli ve önemlidir. Öğeleri sepetten kaldırmak, yeniden pazarlamadan sonra hedefleme için yaygın olarak kullanılan bir süreçtir. Pek çok e-ticaret sitesinin, müşteri ürünü alışveriş sepetinden çıkardıktan sonra ürün veya ürün çeşitlerini içeren reklamları gösterme politikası vardır.

Etiket yapısı, "Add To Cart" etiketi ile tamamen aynıdır, yalnızca tetikleyicide yapılan değişiklikler vardır. Aynı yapıya sahip olmasına rağmen bir ürünü alışveriş sepetinden çıkararak çalışan aktif etiket yapısı farklıdır çünkü farklı prosedürler vardır. "Custom Event" tetikleme türünün "Event Name" alanına "EEremoveFromCart" olay adının yazılması, tetikleme yapılandırmasını tamamlayacaktır.Checkout

Kullanıcı ürünü sepete ekledikten sonra ödeme adımlarını takip ederek ödeme işlemini tamamlar. Alışveriş sepetinde ürün varsa, alışveriş sepeti sayfasından sipariş karşılama sayfasına kadar olan süreç ödeme adımıdır. Checkout adımları "Checkout steps" olarak tanımlanabilir ve bu terim global olarak da kullanılmaktadır.


E-ticaret sitesinin yapısına göre ödeme adım sayısı değişiklik gösterebilmektedir. Alışveriş sepeti, kişisel bilgiler, adres bilgileri, fatura bilgileri, nakliye bilgileri ve ödeme bilgileri sayfasının tümü, ödeme adımının bir parçasıdır. Sitenin yapısına göre her bir form ayrı bir sayfada istenebileceği gibi aynı sayfada birden fazla form da istenebilir ve bazı sitelerde tüm bilgilerin tek sayfada doldurulması istenebilir. Bu nedenle, ödeme adımlarının sayısı siteden siteye değişir. Bu değişikliğe göre veri katmanı yapısındaki "EEcheckout" olayı da değişiklik durumunda olmalıdır. Ödeme adımındaki tüm olay adları "EEcheckout" olmasına ve her ödeme sayfası için tüm etkinlik bilgilerinin aynı olmasına rağmen, işlem alanındaki "ActionField" değeri ödeme aşaması sipariş "step" ile değişmelidir. Bu durumda, "Checkout" sekmesi, kullanıcının ödeme sayfasında olduğunu belirtmek için "EEcheckout" olayı tetiklendikten hemen sonra etkinleşmesi gereken sekmedir.


Ödeme sayfasında "EEcheckoutOption" olayını uygulamak daha iyidir. Bu olay, ödeme sayfasında kullanıcıya sağlanan tercihlerden gelen geri bildirimi gösterir. Örneğin, ödeme yöntemi seçimi (kredi kartı, banka kartı, kapıda ödeme), siparişin verildiği şehir ve tercih edilen kargo yöntemi veya taşıyıcı ile ilgili yorumlar "Checkout Option" olayı aracılığıyla takip edilebilir.

"EEcheckout" olayı tetiklendiğinde, "checkout" tag'i de "step" değerine göre tetiklenmelidir. Başka bir deyişle, bireysel "Checkout" etiketi yerine her adım için bir etiket oluşturun. Örneğin, ilk adım için alışveriş sepeti sayfası (muhtemelen alışveriş sepeti sayfası), ikinci sayfa için "Checkout Step 1" etiketi (örn: kişisel bilgiler) "Checkout Step 2" ve son olarak fatura adresi için etkinleştirilmelidir. ve ödeme bilgileri (bu bilgiler değişiklik gösterebilir) 2. adımdan itibaren bir çıkış sekmesi oluşturmanız gerekir. Üç işaretin de yapılandırması temel olarak aynıdır. Kullanıcı site ile etkileşim halinde olduğu için "Non-interaction Hit" değeri "false" olarak ayarlanmalıdır. "Label" alanına sepetteki ürünlerin adını, ID'sini, numarasını ve fiyatını tablo şeklinde, "Custom JS" bölümünde ise sepetin toplam fiyatını girebilirsiniz. Sepetteki ürünlerin isim, id, fiyat gibi özelliklerini dizi olarak çizebilmek için "Custom JS" türünde bir değişken oluşturulmalıdır. Bu değişkenin adı "Label" kısmına yazılmalıdır.


Aynı zamanda datalayerda bulunan "actionFiel" Alanındaki "step" değerinden sonra "Data Layer Variable" türünde bir değişken tanımlanmalıdır. Her bir "EEchekcout" olayı tetiklendiğinden, "Checkout Step 1" veya diğer satın alma işaretlerini tetiklemeye gerek yoktur. Bu etiketleri farklılaştıran "step" kısmıdır ve ayrım tetikleyiciler kullanılarak yapılacaktır.


Önceki koddaki tetik başlatmada olduğu gibi, "Custom Event" tetikleme türü kullanılmalıdır. "Event Name" alanına "EEcheckout" yazılmalıdır, ancak her "EEcheckout" olayı oluştuğunda tetiklenmesi gerekmemesi için başka bir koşul sağlanmalıdır. "This trigger fires on" alanında, "Some custom events" seçeneğini seçin ve aşağıdaki menüyü açın. Açılan listede birinci kısım değişken, ikinci kısım davranış ve üçüncü kısım limittir.

Transaction

Kullanıcı ödeme adımlarını takip ederek ödeme işlemini tamamladığında sipariş tamamlanmış olur. Sipariş tamamlandığında kullanıcı yeni bir sayfaya yönlendirilir (örn. /tesekkurler, /siparistamamlandı) ve burası siparişin tamamlandığını gösteren sayfadır. Kullanıcı bu sayfaya ulaştığında, bir dönüşüm gerçekleştirilir ve veri katmanı çerçevesinde "EEtransaction" olayı tetiklenir. Bu etkinlikte kullanılan etiket "Transaction" etiketidir.

Diğer sekmelerden farklı olarak İşlemler sekmesi toplam sipariş değeri, toplam vergi, kargo, ürün gibi değerleri içerir. Bu değerler tüm sistem için benzersizdir. Ancak beklendiği gibi bir ürünün fiyatı tek bir değer değil, her ürün için benzersiz bir değerdir. Toplam sepet tutarı, toplam vergi, kargo vb. değerler. veri katmanı yapısının Eylem Alanı alanında bulunabilirler (önceki etiketteki adım değeri gibi).


Bir işaret ayarlamak çok basittir. "Transaction" sınıflandırması için "Label" ve "Value" alanlarına yukarıdaki değerler istenildiği şekilde ayarlanabilir. Burada "Checkout" komutunda belirtildiği için "Transaction" adımına ayarlanmalıdır.

Bu, kullanıcının site ile etkileşime girmediğinin bir işareti olduğundan, "Non-interaction Hit" değeri "True" olarak girilmelidir.


Trigger, "Checkout" sekmesinde gösterildiği gibi iki koşulla yapılandırılmalıdır. "Custom Event" türünde belirtilen tetikleyicinin "Event Name" alanına "EEtransaction" olay adının girilmesi gerçekten kabul edilebilir, ancak veri hatalarını önlemek için bu bayrağın bir kez çalıştırılması gerektiğinden bir koşul daha karşılanmalıdır. hata Sayfadaki "Performance Navigation (pernav)" değerinin "0" olduğu durum budur. Sayfa ilk açıldığında "Pernav", "0" gibi bir değer döndürür.


Kullanıcı "Sipariş Tamamlandı" sayfasını yenilerse "Transaction" etiketi artık çalışmaz ve kullanıcı sayfayı yenilediğinde "pernav" değeri değişir. Daha sonra ikinci bir koşul olarak "Pernav" değerinin "0" olarak belirtilmesi önemlidir.

Başlatıcı ayarlarını bu şekilde yapılandırmak için "Performance Navigation" için "Custom JS" türünde bir değişken önceden tanımlanmalıdır.


76 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

コメント

5つ星のうち0と評価されています。
まだ評価がありません

評価を追加

Bize Ulaşın

Gönderdiğiniz için teşekkür ederiz!

bottom of page